13.10.2021 Huomautus

Sovinnon mahdollisuus olisi pitänyt selvittää ennen kannetta

Asianajaja oli toiminut kantelijan entisen puolison asiamiehenä ja avustajana ositusta sekä elatusapua koskevissa asioissa. Asianajaja oli nostanut päämiehensä puolesta elatusavun alentamista koskevan kanteen käräjäoikeudessa ilmoittamatta asiasta ensin vastapuolelle. Asianajajan mukaan asiassa oli ollut olosuhteista johtuva erityinen syy saattaa asia vireille ilman yhteydenottoa kantelijaan. Elatusapuasia oli kiireellinen asia. Elatusvelvollisella ei ollut…

13.10.2021 Huomautus

Sovinnon mahdollisuus olisi pitänyt selvittää ennen haastehakemusta

Luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja oli toiminut osakeyhtiön avustajana velkomusasioissa. Hänestä kanteli vastapuolena ollut yhtiö. Avustaja oli jättänyt ilmoittamatta kantelijayhtiölle asiakkaansa vaatimukset ennen haastehakemuksen jättämistä. Hän ei myöskään varannut kohtuullista harkinta-aikaa eikä tilaisuutta asian sovinnolliseen selvittämiseen. Avustaja vetosi siihen, että kantelijayhtiö oli uhannut osakeyhtiötä konkurssihakemuksen jättämisellä, mikä olisi aiheuttanut merkittävää haittaa osakeyhtiölle.…