10.3.2021 Ei seuraamusta

Ei velvollisuutta toimittaa kuluerittelyä

Asianajaja oli toiminut kantelijan entisen työnantajan asiamiehenä käräjäoikeudessa työsuhteen perusteetonta irtisanomista/purkamista koskevassa asiassa. Toisena kantelijana ollut asianajaja toimi em. kantelijan avustajana. Kantelijat moittivat asianajajaa siitä, että tämä ei pyynnöstä huolimatta toimittanut kantelijan avustajana toimineelle asianajajalle erittelyä noin 12 000 euron yhteisvastuullisesti maksettavaksi vaadituista oikeudenkäyntikuluista. Kantelun kohteena oleva asianajaja ilmoitti, että…