Siirry sisältöön

Lautakunnan kokoonpano

Lautakunnan kokoonpano

Valvontalautakuntaan kuuluu 12 jäsentä. Jäsenten ja varajäsenten toimikausi on kolme vuotta.

Asianajajaliiton valtuuskunta valitsee valvontalautakunnan puheenjohtajan ja muut asianajajäsenet. Muut jäsenet nimittää valtioneuvosto oikeusministeriön esityksestä.

Valvontalautakunnan kokoonpanossa

  • puheenjohtaja ja kuusi muuta jäsentä ovat asianajajia,
  • kolme jäsentä eivät kuulu asianajajakuntaan, mutta he ovat juristeina perehtyneitä asianajotoimintaan sekä tuomarin tehtäviin tai oikeustieteen yliopistolliseen koulutukseen ja tutkimukseen sekä
  • kaksi jäsentä edustavat luvan saaneita oikeudenkäyntiavustajia.

Samat edellytykset koskevat valvontalautakunnan jäsenten henkilökohtaisia varajäseniä.

Valvontalautakunnan puheenjohtaja ja kolme varapuheenjohtajaa muodostavat puheenjohtajiston. Puheenjohtajisto johtaa valvontalautakunnan toimintaa ja seuraa ratkaisukäytännön yhdenmukaisuutta.

Valvontalautakunnan kokoonpano 2021

 

Puheenjohtajisto

Harri Tuure

Puheenjohtaja

Harri Tuure, asianajaja (kuvassa)

Varapuheenjohtajat

Lotta Laineenkare, asianajaja
Matti Niiranen, asianajaja
Matti Penttinen, asianajaja

 

Jäsenet ja varajäsenet (sulkeissa)

1. jaosto

Harri Tuure, asianajaja, pj (Pirjo Isoluoma, asianajaja)
Pekka Pärnänen, työtuomioistuimen presidentti (Tuulikki Mikkola, professori)
Jannika Enegren, luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja (Mika Launiala, luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja)

2. jaosto

Matti Penttinen, asianajaja, pj (Jaana Kumpumäki, asianajaja, julkinen oikeusavustaja)
Merja Eskonpekka, asianajaja (Ismo Sillanpää, asianajaja)
Matti Tolvanen, professori (Jussi Tapani, oikeusneuvos)

3. jaosto

Lotta Laineenkare, asianajaja, pj (Max Jaakkola, asianajaja)
Rita Melartin, hovioikeudenneuvos (Ilkka Ylönen, käräjätuomari)
Juho Laine, asianajaja (Kimmo Koskentausta, asianajaja)

4. jaosto

Matti Niiranen, asianajaja, pj (Hannele Järvinen, asianajaja)
Kai Kotiranta, asianajaja (Kimmo Suominen, asianajaja)
Markus Aarto, luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja (Arto Lindfors, luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja)