Siirry sisältöön

Lautakunnan kokoonpano

Lautakunnan kokoonpano

Valvontalautakuntaan kuuluu 12 jäsentä. Jäsenten ja varajäsenten toimikausi on kolme vuotta.

Asianajajaliiton valtuuskunta valitsee valvontalautakunnan puheenjohtajan ja muut asianajajäsenet. Muut jäsenet nimittää valtioneuvosto oikeusministeriön esityksestä.

Valvontalautakunnan kokoonpanossa

  • puheenjohtaja ja kuusi muuta jäsentä ovat asianajajia,
  • kolme jäsentä eivät kuulu asianajajakuntaan, mutta he ovat juristeina perehtyneitä asianajotoimintaan sekä tuomarin tehtäviin tai oikeustieteen yliopistolliseen koulutukseen ja tutkimukseen sekä
  • kaksi jäsentä edustavat luvan saaneita oikeudenkäyntiavustajia.

Samat edellytykset koskevat valvontalautakunnan jäsenten henkilökohtaisia varajäseniä.

Valvontalautakunnan puheenjohtaja ja kolme varapuheenjohtajaa muodostavat puheenjohtajiston. Puheenjohtajisto johtaa valvontalautakunnan toimintaa ja seuraa ratkaisukäytännön yhdenmukaisuutta.

Valvontalautakunnan kokoonpano 2022

 

Puheenjohtajisto

Harri Tuure Puheenjohtaja

Harri Tuure, asianajaja (kuvassa)

Varapuheenjohtajat

Lotta Laineenkare, asianajaja
Rita Melartin, hovioikeudenneuvos
Matti Penttinen, asianajaja

 

Jäsenet ja varajäsenet (sulkeissa)

1. jaosto

Harri Tuure, asianajaja, pj (Pirjo Isoluoma, asianajaja)
Pekka Pärnänen, työtuomioistuimen presidentti (Tuulikki Mikkola, professori)
Jannika Enegren, luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja (Mika Launiala, luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja)

2. jaosto

Rita Melartin, hovioikeudenneuvos, pj (Ilkka Ylönen, käräjätuomari)
Merja Eskonpekka, asianajaja (Ismo Sillanpää, asianajaja)
Niki J. Welling, asianajaja (Sanna Svahn, asianajaja)

3. jaosto

Lotta Laineenkare, asianajaja, pj (Max Jaakkola, asianajaja)
Juho Laine, asianajaja (Kimmo Koskentausta, asianajaja)
Sakari Melander, professori (Ilkka Lahtinen, laamanni)

4. jaosto

Matti Penttinen, asianajaja, pj (Sampsa Seppälä, asianajaja)
Johanna Toiviainen, asianajaja (Mika Miesmäki, asianajaja)
Markus Aarto, luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja (Arto Lindfors, luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja)