Siirry sisältöön

Hyvä asianajajatapa

Hyvä asianajajatapa

Kanteluasioita käsitellessään valvontalautakunta tutkii, onko asianajaja tai julkinen oikeusavustaja noudattanut hyvää asianajajatapaa tai luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja laissa säädettyjä hyvää asianajajatapaa vastaavia ammattieettisiä sääntöjä.

Hyvää asianajajatapaa koskeviin ohjeisiin sekä muihin asianajotoimintaa säänteleviin ohjeisiin ja suosituksiin voit tutustua Asianajajaliiton sivuilta:

Luvan saaneita oikeudenkäyntiavustajia velvoittaviin hyvää asianajajatapaa vastaaviin ammattieettisiin sääntöihin voit tutustua oikeudenkäyntiavustajalautakunnan sivuilla.