Siirry sisältöön

Palkkioriita

Palkkioriita

Mikä on palkkioriita-asia?

Valvontalautakunta voi arvioida asianajotoimiston laskun kohtuullisuuden antamassaan suositusluontoisessa ratkaisussa. Suosituksen kohteena on asianajotehtävästä veloitettu palkkio ja kulujen korvaus. Menettelyssä ei käsitellä asianajajaan tai asianajotoimistoon kohdistettuja muita vaatimuksia, kuten vahingonkorvausvaatimuksia.

Palkkioriita-asian voi saattaa vireille vain asianajajan asiakas tai asiakkaaseen rinnastuva taho (esim. kuolinpesän osakas voi kannella pesänselvittäjän ja -jakajan palkkion kohtuullisuudesta).

Kenen palkkioita valvontalautakunta voi tutkia?

Valvontalautakunta voi arvioida vain asianajotoimiston laskuttaman palkkion kohtuullisuuden. Muiden lakiasiaintoimistojen laskutuksen kohtuullisuuden voi halutessaan saattaa kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi.

Valvontalautakunta ei voi vahvistaa veloitussuosituksia asianajajan palkkiosta. Jokainen asianajaja määrittelee itse käyttämänsä veloituksen, ja hänen on asiakkaan pyynnöstä ilmoitettava tehtävää vastaanotettaessa palkkioperusteensa ja laskutuskäytäntönsä.

 

VOIMME KÄSITELLÄ

  • asianajotoimiston laskuja

EMME KÄSITTELE

  • lakiasiaintoimiston laskuja
  • oikeusaputoimiston laskuja
  • konkurssipesän pesänhoitajan palkkioita
  • edunvalvojan palkkioita
  • vahingonkorvausvaatimuksia