15.2.2023 Ei seuraamusta

Asianajaja sai esittää epäedullisia lausumia vastapuolesta

Asianajaja oli toiminut asianomistajan avustajana kunnianloukkausta koskevassa rikosasiassa, jossa kantelija oli ollut vastaajana. Kantelija moitti asianajajaa muun muassa siitä, että tämä oli puhunut kantelijasta syyllisenä rikokseen, josta ei ollut ollut mitään näyttöä ja josta häntä ei ollut tuomittu. Valvontalautakunta totesi, että asianajajan velvollisuuksiin oli kuulunut ajaa istunnossa asiaa asiakkaansa edun…