15.2.2023 Ei seuraamusta

Vastapuolen nimeä sai käyttää blogikirjoituksessa

Asianajaja oli avustanut lukuisia henkilöitä, jotka olivat olleet yksityistä pysäköinninvalvontaa harjoittavan kantelijayhtiön vastapuolia. Kantelijayhtiö moitti asianajajaa muun muassa siitä, että tämä oli esittänyt edustamansa asianajotoimiston internetsivuilla kantelijasta virheellisiä ja totuudenvastaisia väitteitä. Kantelijan mukaan asianajaja oli pyrkinyt hyötymään toimistonsa markkinoinnissa asiattomalla tavalla kantelijan tunnettuudesta. Valvontalautakunta arvioi asianajotoimiston verkkosivustolla ollutta tapauskuvausta kahden…