Vastapuolen nimeä sai käyttää blogikirjoituksessa

15.2.2023
Ratkaistu: 14.12.2022, 2. jaosto
Kantelun kohde: Asianajaja
Seuraamus: Ei seuraamusta

Asianajaja oli avustanut lukuisia henkilöitä, jotka olivat olleet yksityistä pysäköinninvalvontaa harjoittavan kantelijayhtiön vastapuolia. Kantelijayhtiö moitti asianajajaa muun muassa siitä, että tämä oli esittänyt edustamansa asianajotoimiston internetsivuilla kantelijasta virheellisiä ja totuudenvastaisia väitteitä. Kantelijan mukaan asianajaja oli pyrkinyt hyötymään toimistonsa markkinoinnissa asiattomalla tavalla kantelijan tunnettuudesta.

Valvontalautakunta arvioi asianajotoimiston verkkosivustolla ollutta tapauskuvausta kahden eri sitaatin osalta. Blogissa ollutta tapauskuvausta oli pidettävä markkinointitarkoituksessa laadittuna kirjoittajansa näkemyksiä sisältävänä kirjoituksena. Asiayhteydessään kyseessä oleva sitaatti oli ollut tulkittava asianajajan perustellun mielipiteen ilmaukseksi ja siten sisällöltään tapaohjeiden mukaiseksi. Valvontalautakunta piti toista sitaattia selkeästi asianajajan henkilökohtaisena kokemuksenaan esitettynä. Lisäksi valvontalautakunta katsoi lukijalle olevan selvää, että kyse oli asianajopalveluita markkinoivan yhtiön markkinointiviestinnästä. Valvontalautakunta piti sitaatin sisältöä tapaohjeiden mukaisesti totuudenmukaisena, asiallisena ja asianajajakunnan arvon mukaisena.

Asiassa esitetystä selvityksestä ei vastoin asianajajan kiistämistä ollut tehtävissä sellaista päätelmää, että hän olisi pyrkinyt hyötymään kantelijayhtiön tunnettuudesta hyvän asianajajatavan vastaisella tavalla. Valvontalautakunta ei havainnut asianajajan toimineen hyvän asianajajatavan vastaisesti.

Lue laajempi tapausseloste valvontaratkaisujen hakemistossamme