16.6.2023 Ei seuraamusta

Kuluriskiä oli selvitetty riittävällä tavalla

Valvontalautakunnassa oli arvioitavana, oliko asianajaja kertonut asiakkaallensa oikeudenkäyntiin liittyvästä kuluriskistä ennen toimeksiantosopimuksen solmimista. Asiakas oli vaatinut, että hänen asiaansa ei viedä eteenpäin, mikäli hän ei saa maksutonta oikeudenkäyntiä. Asianajaja oli ilmoittamansa mukaan selvittänyt muun muassa asiakkaansa oikeusturvavakuutuksen olemassaolon ja kattavuuden sekä asiakkaan mahdollisuutta julkiseen oikeusapuun. Asiassa esitetyn selvityksen perusteella ei…