Kuluriskiä oli selvitetty riittävällä tavalla

16.6.2023
Ratkaistu: 17.5.2023, 4. jaosto
Kantelun kohde: Asianajaja
Seuraamus: Ei seuraamusta

Valvontalautakunnassa oli arvioitavana, oliko asianajaja kertonut asiakkaallensa oikeudenkäyntiin liittyvästä kuluriskistä ennen toimeksiantosopimuksen solmimista. Asiakas oli vaatinut, että hänen asiaansa ei viedä eteenpäin, mikäli hän ei saa maksutonta oikeudenkäyntiä.

Asianajaja oli ilmoittamansa mukaan selvittänyt muun muassa asiakkaansa oikeusturvavakuutuksen olemassaolon ja kattavuuden sekä asiakkaan mahdollisuutta julkiseen oikeusapuun. Asiassa esitetyn selvityksen perusteella ei ollut ilmennyt, että asiakkaalle olisi luvattu täysin maksuton oikeudenkäynti. Oikeusturvavakuutuksen kattavuuden ja julkisen oikeusavun mahdollisuuden selvittäminen toimeksiannon alkuvaiheessa asiakkaan osalta tuki sitä, että asianajajan asiakkaalle oli selvitetty oikeudenkäyntiin liittyvää kuluriskiä. Valvontalautakunta katsoi, että asiakas ei ollut voinut perustellusti jäädä siihen käsitykseen, että oikeudenkäynti olisi hänelle täysin maksuton. Esitetystä selvityksestä ei ollut ilmennyt, että asianajaja olisi laiminlyönyt tämän informointivelvollisuutensa eikä siten ollut menetellyt vastoin hyvää asianajajatapaa.

Lue laajempi tapausseloste valvontaratkaisujen hakemistossamme