12.3.2021 Asia jätettiin tutkimatta

Ei toimivaltaa tutkia kantelua

Kantelija moitti johtavana julkisena oikeusavustajana toimivaa asianajajaa siitä, että oikeusapuhakemus oli siirretty käsiteltäväksi toiseen oikeusaputoimistoon, mutta kantelijan sähköpostiviestiin ei ollut vastattu eikä kantelijaan ollut oltu muutoinkaan yhteydessä. Asian ratkaiseminen oli myös kestänyt oikeusaputoimistossa liian kauan. Valvontalautakunta totesi, että kantelu oli kohdistettu johtavaan julkiseen oikeusavustajaan hänen esimiesasemansa perusteella ja se koski…