Ei toimivaltaa tutkia kantelua

12.3.2021
Ratkaistu: 18.2.2021, 1. jaosto
Kantelun kohde: Asianajaja
Seuraamus: Asia jätettiin tutkimatta

Kantelija moitti johtavana julkisena oikeusavustajana toimivaa asianajajaa siitä, että oikeusapuhakemus oli siirretty käsiteltäväksi toiseen oikeusaputoimistoon, mutta kantelijan sähköpostiviestiin ei ollut vastattu eikä kantelijaan ollut oltu muutoinkaan yhteydessä. Asian ratkaiseminen oli myös kestänyt oikeusaputoimistossa liian kauan.

Valvontalautakunta totesi, että kantelu oli kohdistettu johtavaan julkiseen oikeusavustajaan hänen esimiesasemansa perusteella ja se koski ennen muuta menettelyä kantelijan oikeusapuhakemuksen käsittelyssä. Tehdessään oikeusapupäätöksiä oikeusaputoimistot toimivat hallintoviranomaisina ja ne päättävät oikeusavun myöntämisestä soveltaen oikeusapulakia. Oikeusaputoimiston tekemä päätös on mahdollista saattaa tuomioistuimen tutkittavaksi.

Valvontalautakunta katsoi, että sillä ei ollut toimivaltaa tutkia kantelua tai puuttua oikeusavun myöntämiseen liittyvään menettelyyn. Kantelu ei myöskään varsinaisesti kohdistunut julkisen oikeusavustajan toimintaan asianajajana.

Lue laajempi tapausseloste valvontaratkaisujen hakemistossamme