Hoppa till innehåll

För medierna

För medierna

Vi berättar gärna om tillsynsnämndens verksamhet för medierna.

Tillsynsnämndens medlemmar handlar under domaransvar när de prövar besluten. Vi kan inte kommentera tillsynsnämndens enskilda beslut. Över alla fall som behandlas utarbetas dock ett offentligt referat, som lämnas ut på begäran.

Ogrundade klagomål som gällt advokater, offentliga rättsbiträden och rättegångsbiträden med tillstånd syns i vårt register i tre år, liksom om en advokat har fått en anmärkning för sitt handlande. En varning som tilldelats en advokat syns i registret i sex år och en påföljdsavgift/uteslutning i tio år.

Närmare information lämnas av

Suvi Vekki

Suvi Vekki

tf. chef för tillsynsenheten

+358 40 197 4964 | fornamn.efternamn@tillsyn.fi

Liisa Laitinen

Liisa Laitinen

Advokatförbundets direktör, kommunikation och fortbildning
+358 44 333 0512 | fornamn.efternamn@advokatforbundet.fi

X: @liisa_laitinen

Johanna Kainulainen

Johanna Kainulainen

Advokatförbundets kommunikationsexpert

+358 40 721 7289 | fornamn.efternamn@advokatforbundet.fi
X: @AmazingJossu

 

Uppgifter som ges av tillsynsnämnden:

  • Avgjorda ärenden
  • Allmän information om anhängiggjorda ärenden
  • Offentliga referat
  • Tillsynsstatistik
  • Allmän information om tillsynsnämndens verksamhet
  • Ett nyhetsbrev fyra gånger om året som du kan prenumerera på via den här länken. (Finns endast på finska.)

Tillsynsnämnden får inte lämna ut uppgifter som i lag föreskrivits som sekretessbelagda.

Per telefon: (09) 6866 120 (mån, ons, fre kl. 10–12)
Per e-post: info@tillsyn.fi

Advokatverksamhet, tillsyn över advokater, statistik över advokatverksamhet:

Rättegångsbiträden med tillstånd: