Hoppa till innehåll

Tillsynsberättelse

Tillsynsnämndens verksamhetsrapport rapporterar om tillsynen och dess statistik

Från och med 2021 ersätter tillsynsnämndens verksamhetsrapport publikationen som utarbetats under tidigare år under namnet på tillsynsberättelsen. Redogörelser för fall med anmärkningsvärda beslut finns i Valvontaratkaisujen hakemisto (på finska).

Verksamhetsrapport (Toimintakertomus) 2023

Verksamhetsrapport (Toimintakertomus) 2022

Verskamhetsrapport (Toimintakertomus) 2021

Om du letar efter information om nya beslut, gå till Meddelanden om beslut (finns endast på finska).

Tillsynsberättelsen

Till och med året 2020 har vi publicerat en tillsynsberättelse med allmän information om tillsynen över biträdenas verksamhet, statistik över ärenden som anhängiggjorts och behandlats samt redogörelser för fall med anmärkningsvärda beslut.

Tillsynsberättelse 2020

Tillsynsberättelse 2019

Tillsynsberättelse 2018

Tillsynsberättelse 2017

Tillsynsberättelse 2016

Tillsynsberättelse 2015