Hoppa till innehåll

Nämndens sammansättning

Nämndens sammansättning

Tillsynsnämnden har 12 medlemmar. Mandattiden för medlemmarna och suppleanterna är tre år.

Advokatförbundets delegation väljer tillsynsnämndens ordförande och advokatmedlemmar. De övriga medlemmarna utnämns av statsrådet på föredragande av justitieministeriet.

I tillsynsnämnden är ordföranden och sex andra medlemmar advokater,

  • tre ska vara personer som inte hör till advokatkåren och som är förtrogna med advokatverksamhet och dessutom med domaruppgifter eller med utbildning och forskning i juridik vid universitet, samt
  • två medlemmar som är rättegångsbiträden med tillstånd.

Samma villkor gäller de personliga suppleanterna för medlemmarna i tillsynsnämnden.Tillsynsnämndens ordförande och tre vice ordförande bildar presidiet. Presidiet leder tillsynsnämndens verksamhet och följer upp enhetligheten i beslutspraxisen.

Tillsynsnämndens sammansättning 2022

 

Presidiet

Harri Tuure Ordförande

Harri Tuure, advokat (på bilden)

Vice ordförande

Lotta Laineenkare, advokat
Rita Melartin, hovrättsråd
Matti Penttinen, advokat

 

Medlemmar och suppleanter (inom parentes)

1:a sektionen

Harri Tuure, advokat, ordf (Pirjo Isoluoma, advokat)
Pekka Pärnänen, arbetsdomstolens president (Tuulikki Mikkola, professor)
Jannika Enegren, rättegångsbiträde med tillstånd (Mika Launiala, rättegångsbiträde med tillstånd)

2:a sektionen

Rita Melartin, hovrättsråd, ordf (Ilkka Ylönen, tingsdomare)
Merja Eskonpekka, advokat (Ismo Sillanpää, advokat)
Niki J. Welling, advokat (Sanna Svahn, advokat)

3:e sektionen

Lotta Laineenkare, advokat, ordf (Max Jaakkola, advokat)
Juho Laine, advokat (Kimmo Koskentausta, advokat)
Sakari Melander, professor (Ilkka Lahtinen, lagman)

4:e sektionen

Matti Penttinen, advokat, ordf (Sampsa Seppälä, advokat)
Johanna Toiviainen, advokat (Mika Miesmäki, advokat)
Markus Aarto, rättegångsbiträde med tillstånd (Arto Lindfors, rättegångsbiträde med tillstånd)