Hoppa till innehåll

Nämndens sammansättning

Nämndens sammansättning

Tillsynsnämnden har 12 medlemmar. Mandattiden för medlemmarna och suppleanterna är tre år.

Advokatförbundets delegation väljer tillsynsnämndens ordförande och advokatmedlemmar. De övriga medlemmarna utnämns av statsrådet på föredragande av justitieministeriet.

I tillsynsnämnden är ordföranden och sex andra medlemmar advokater,

  • tre ska vara personer som inte hör till advokatkåren och som är förtrogna med advokatverksamhet och dessutom med domaruppgifter eller med utbildning och forskning i juridik vid universitet, samt
  • två medlemmar som är rättegångsbiträden med tillstånd.

Samma villkor gäller de personliga suppleanterna för medlemmarna i tillsynsnämnden.Tillsynsnämndens ordförande och tre vice ordförande bildar presidiet. Presidiet leder tillsynsnämndens verksamhet och följer upp enhetligheten i beslutspraxisen.

Tillsynsnämndens sammansättning 2021

 

Presidiet

Harri Tuure

Ordförande

Harri Tuure, advokat (på bilden)

Vice ordförande

Lotta Laineenkare, advokat
Matti Niiranen, advokat
Matti Penttinen, advokat

 

Medlemmar och suppleanter (inom parentes)

1:a sektionen

Harri Tuure, advokat, ordf (Pirjo Isoluoma, advokat)
Pekka Pärnänen, arbetsdomstolens president (Tuulikki Mikkola, professor)
Jannika Enegren, rättegångsbiträde med tillstånd (Mika Launiala, rättegångsbiträde med tillstånd)

2:a sektionen

Matti Penttinen, advokat, ordf (Jaana Kumpumäki, advokat, offentligt rättsbiträde)
Merja Eskonpekka, advokat (Ismo Sillanpää, advokat)
Matti Tolvanen, professor (Jussi Tapani, justitieråd)

3:e sektionen

Lotta Laineenkare, advokat, ordf (Max Jaakkola, advokat)
Rita Melartin, hovrättsråd (Ilkka Ylönen, tingsdomare)
Markus Aarto, rättegångsbiträde med tillstånd (Arto Lindfors,rättegångsbiträde med tillstånd)

4:e sektionen

Matti Niiranen, advokat, ordf (Hannele Järvinen, advokat)
Juho Laine, advokat (Kimmo Koskentausta, advokat)
Kai Kotiranta, advokat (Kimmo Suominen, advokat)