Hoppa till innehåll

Nämndens sammansättning

Nämndens sammansättning

Tillsynsnämnden har 12 medlemmar. Mandattiden för medlemmarna och suppleanterna är tre år.

Advokatförbundets delegation väljer tillsynsnämndens ordförande och advokatmedlemmar. De övriga medlemmarna utnämns av statsrådet på föredragande av justitieministeriet.

I tillsynsnämnden är ordföranden och sex andra medlemmar advokater,

  • tre ska vara personer som inte hör till advokatkåren och som är förtrogna med advokatverksamhet och dessutom med domaruppgifter eller med utbildning och forskning i juridik vid universitet, samt
  • två medlemmar som är rättegångsbiträden med tillstånd.

Samma villkor gäller de personliga suppleanterna för medlemmarna i tillsynsnämnden.Tillsynsnämndens ordförande och tre vice ordförande bildar presidiet. Presidiet leder tillsynsnämndens verksamhet och följer upp enhetligheten i beslutspraxisen.

Tillsynsnämndens sammansättning 2024

 

Presidiet

Ordförande

Juho Laine, advokat (på bilden)

Vice ordförande

Kimmo Koskentausta, advokat
Merja Eskonpekka, advokat
Matti Penttinen, advokat

 

Medlemmar och suppleanter (inom parentes)

1:a sektionen

Kimmo Koskentausta, advokat, ordf (Johanna Kekki-Lehtinen, advokat)
Auli Nuotio, rättegångsbiträde med tillstånd (Mika Launiala, rättegångsbiträde med tillstånd)
Tatu Hyttinen, biträdande professor (Gunilla Nyström, tingsdomare)

2:a sektionen

Timo Saranpää, hovrättsrådet (Jari Tiainen, marknadsrättsdomare)
Ismo Sillanpää, advokat (Patrick Lindgren, advokat)
Niki J. Welling, advokat (Sanna Svahn, advokat)

3:e sektionen

Juho Laine, advokat, ordf (Jonne Rantanen, advokat)
Lotta Laineenkare, advokat (Joel Kujala, advokat)
Sakari Melander, professor (Ilkka Lahtinen, lagman)

4:e sektionen

Matti Penttinen, advokat, ordf (Sampsa Seppälä, advokat)
Johanna Toiviainen, advokat (Mika Miesmäki, advokat)
Arto Lindfors, rättegångsbiträde med tillstånd (Markku Kiikeri, rättegångsbiträde med tillstånd)