Siirry sisältöön

Tillsynspåföljder

Påföljder i tillsynsärenden

Anmärkning

Anmärkningen är den svagaste disciplinära påföljden och den som oftast ges. Tillsynsnämnden har beslutat om anmärkning exempelvis för dröjsmål med att svara på kontakt eller vårdslöshet. En advokat eller ett offentligt rättsbiträde kan få en anmärkning om personen anses ha handlat i strid med god advokatsed. Likaså kan en anmärkning ges åt ett rättegångsbiträde med tillstånd, om personen anses ha handlat i strid med 8 § i lagen om rättegångsbiträden med tillstånd.

Varning

Varningen är ett steg starkare som påföljd och nämnden har gett en sådan till exempel för jäv eller försummelse att iaktta av domstol utsatt tidsfrist. En varning kan tilldelas en advokat, ett offentligt rättsbiträde eller ett rättegångsbiträde med tillstånd.

Påföljdsavgift

En advokat eller ett offentligt rättsbiträde som handlat i strid med god advokatsed kan påföras en påföljdsavgift, som är den näst hårdaste påföljden. Påföljdsavgiften är minst 500 och högst 15 000 euro. Vid påförandet av påföljdsavgiften beaktas bland annat hur klandervärt advokatens förfarande har varit, advokatens erfarenhet av advokatuppdrag och advokatens ekonomiska förhållanden, så att påföljden står i ett rättvist förhållande till förfarandet.

För ett rättegångsbiträde med tillstånd fattas beslutet om påförande av en påföljdsavgift av en oberoende rättegångsbiträdesnämnd. Tillsynsnämnden kan ge rättegångsbiträdesnämnden ett förslag om påförande av påföljdsavgift.

Uteslutande ur advokatförbundet eller återkallande av tillståndet för ett rättegångsbiträde med tillstånd

Den hårdaste påföljden är uteslutning ur advokatförbundet. Tillsynsnämnden har i allmänhet uteslutit en advokat ur förbundet, om advokaten gjort sig skyldig till ett allvarligt brott eller handlat ohederligt.

För rättegångsbiträden med tillstånd är det rättegångsbiträdesnämnden som fattar beslut om återkallande av tillståndet. Tillsynsnämnden kan föreslå för rättegångsbiträdesnämnden att ett tillstånd ska återkallas.