Hoppa till innehåll

God advokatsed

God advokatsed

När det gäller klagomålsärenden undersöker tillsynsnämnden om en advokat eller ett offentligt rättsbiträde har följt god advokatsed eller om ett rättegångsbiträde med tillstånd följt de i lagen föreskrivna yrkesetiska regler som motsvarar god advokatsed.

Du kan informera dig om riktlinjerna för god advokatsed och andra riktlinjer och rekommendationer för advokatverksamhet på Advokatförbundets webbplats:

Du kan informera dig om de yrkesetiska regler som motsvarar god advokatsed och som rättegångsbiträden med tillstånd bör följa på rättegångsbiträdesnämndens webbplats.