Framsida

Tillsynsnämnden övervakar advokater, offentliga rättsbiträden och rättegångsbiträden med tillstånd

Så här fungerar tillsynen

Tillsynsnämnden övervakar advokater, offentliga rättsbiträden och rättegångsbiträden med tillstånd

Missnöjd med biträdet?

Om du misstänker att det rättsliga biträdet har betett sig olämpligt, kan du lämna in ett klagomål. Se mer detaljerade anvisningar om hur du formulerar ett klagomål.

Orimlig faktura från en advokat?

Om du är missnöjd med advokatens arvode, kan du klaga. Se mer detaljerade anvisningar om hur du framställer en ansökan som gäller en arvodestvist.

Föremål för ett klagomål?

Har du fått anmälan om ett klagomål från tillsynsnämnden? Se mer detaljerade anvisningar om hur du formulerar och skickar ett svar.

Vem beslutar om påföljderna?

Vem beslutar om påföljderna?

Tillsynsnämnden sammanträder regelbundet för att behandla klagomål. Medlemmarna i nämnden representerar hela rättsområdet och utför sina uppgifter under domarens ansvar. Se här vem som är med i tillsynsnämnden.

Vilka kan påföljderna bli för ett biträde?

Vilka kan påföljderna bli för ett biträde?

Om tillsynsnämnden finner att biträdet betett sig på ett yrkesetiskt klandervärt sätt, kan den besluta om en tillsynspåföljd för biträdet. Den strängaste påföljden är uteslutning ur Advokatförbundet, den lindrigaste är en anmärkning.

Vad är en arvodestvist?

Vad är en arvodestvist?

Tillsynsnämnden kan i sitt icke-bindande beslut bedöma om advokatbyråns faktura är rimlig. En arvodestvist kan inledas endast av en advokats klient eller en part som kan likställas med en klient, som till exempel en delägare i ett dödsbo.