Etusivu

Valvontalautakunta valvoo asianajajia, julkisia oikeusavustajia ja luvan saaneita oikeudenkäyntiavustajia

Näin valvonta toimii

Valvontalautakunta valvoo asianajajia, julkisia oikeusavustajia ja luvan saaneita oikeudenkäyntiavustajia

Tyytymätön avustajaan?

Jos epäilet, että oikeudellinen avustaja on toiminut epäasiallisesti, voit tehdä kantelun. Katso tarkemmat ohjeet kantelun laatimiseen.

Kohtuuton lasku asianajajalta?

Jos olet tyytymätön asianajajan palkkioon, voit kannella. Katso tarkemmat ohjeet palkkioriitahakemuksen laatimiseen.

Kantelun kohteena?

Oletko saanut valvontalautakunnalta ilmoituksen kantelusta? Katso tarkemmat ohjeet vastauksen laatimiseen ja toimittamiseen.

Tuoreimpia valvontaratkaisuja

15.2.2023 | Ei seuraamusta

Asianajaja sai esittää epäedullisia lausumia vastapuolesta

Asianajaja oli toiminut asianomistajan avustajana kunnianloukkausta koskevassa rikosasiassa, jossa kantelija oli ollut vastaajana. Kantelija moitti asianajajaa muun muassa siitä, että tämä oli puhunut kantelijasta syyllisenä rikokseen, josta ei ollut ollut mitään näyttöä ja josta häntä ei ollut tuomittu. Valvontalautakunta totesi, että asianajajan velvollisuuksiin oli kuulunut ajaa istunnossa asiaa asiakkaansa edun ja näkökannan mukaan. Tähän oli voinut kuulua myös epäedullisten seikkojen esi...

15.2.2023 | Ei seuraamusta

Vastapuolen nimeä sai käyttää blogikirjoituksessa

Asianajaja oli avustanut lukuisia henkilöitä, jotka olivat olleet yksityistä pysäköinninvalvontaa harjoittavan kantelijayhtiön vastapuolia. Kantelijayhtiö moitti asianajajaa muun muassa siitä, että tämä oli esittänyt edustamansa asianajotoimiston internetsivuilla kantelijasta virheellisiä ja totuudenvastaisia väitteitä. Kantelijan mukaan asianajaja oli pyrkinyt hyötymään toimistonsa markkinoinnissa asiattomalla tavalla kantelijan tunnettuudesta. Valvontalautakunta arvioi asianajotoimiston ver...

15.2.2023 | Ei seuraamusta

Asianajaja sai ilmaista kriittisiä mielipiteitään Twitterissä

Valvontalautakunnassa oli arvioitavana, oliko asianajaja menetellyt hyvän asianajajatavan vastaisesti esiintymisellään ja koronapandemian torjumiseen tähtääviä toimenpiteitä kritisoivilla kommenteillaan Twitterissä. Valvontalautakunta arvioi asianajajan sananvapautta ja sitä rajoittavaa asianajajan kunniallisuusvelvollisuutta, joka edellyttää myös asiallista kielenkäyttöä. Valvontalautakunta kiinnitti arvioinnissaan huomiota siihen, että asianajaja oli julkaissut twiitit ensisijaisesti opposi...

Katso kaikki ratkaisutiedotteet