Etusivu

Valvontalautakunta valvoo asianajajia, julkisia oikeusavustajia ja luvan saaneita oikeudenkäyntiavustajia

Näin valvonta toimii

Valvontalautakunta valvoo asianajajia, julkisia oikeusavustajia ja luvan saaneita oikeudenkäyntiavustajia

Tyytymätön avustajaan?

Jos epäilet, että oikeudellinen avustaja on toiminut epäasiallisesti, voit tehdä kantelun. Katso tarkemmat ohjeet kantelun laatimiseen.

Kohtuuton lasku asianajajalta?

Jos olet tyytymätön asianajajan palkkioon, voit kannella. Katso tarkemmat ohjeet palkkioriitahakemuksen laatimiseen.

Kantelun kohteena?

Oletko saanut valvontalautakunnalta ilmoituksen kantelusta? Katso tarkemmat ohjeet vastauksen laatimiseen ja toimittamiseen.

Tuoreimpia valvontaratkaisuja

21.4.2023 | Huomautus

Yhtiön toiminimessä ei ollut sanaa ”asianajotoimisto”

Asianajajan yhtiö oli rekisteröity kaupparekisteriin toiminimellä [Etunimi Sukunimi] Ky. Asianajajan yhtiön toiminimeen ei ollut rekisteröity sanaa asianajotoimisto. Valvontalautakunta totesi, että asianajaja oli menetellyt hyvän asianajajatavan vastaisesti, kun hän oli harjoittanut asianajajan tointa ilman toiminimessä esiintyvää sanaa ”asianajotoimisto” tai sen johdannaista....

21.4.2023 | Ei seuraamusta

Nimetty yhteyshenkilö riitti vastaamisvelvollisuuden täyttämiseksi

Kantelija oli ottanut yhteyttä asianajajan edustamaan asianajotoimistoon toimiston yleisen puhelinnumeron kautta. Kantelija moitti asianajajaa muun muassa siitä, että hän oli jättänyt vastaamatta kantelijan puheluihin. Kantelijan mukaan asianajajalla ei ollut ollut puoleen vuoteen aikaa vastata yhteenkään puheluun tai antaa perusteellisempaa vastausta kantelijan esittämiin kysymyksiin. Asianajajan mukaan toimiston käytännön mukaisesti vaihdenumeroon tulleista puheluista oli kirjattu vaihdetta...

21.4.2023 | Ei seuraamusta

Valvontalautakuntalla toimivalta tutkia laskun perimistä koskeva asia

Luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja oli toiminut vastaajan avustajana palvelussopimusta koskevassa riita-asiassa. Käräjäoikeus oli määrännyt kantajan korvaamaan vastaajan oikeudenkäyntikulut arvonlisäverottomana. Kantelija oli moittinut luvan saanutta oikeudenkäyntiavustajaa siitä, että tämä oli menetellyt käräjäoikeuden antaman päätöksen vastaisesti vaatiessaan kantelijaa maksamaan käräjäoikeuden päätöksen vastaisesti huomattavasti suurempaa kokonaissummaa. Valvontalautakunta arvioi, oliko l...

Katso kaikki ratkaisutiedotteet