Etusivu

Valvontalautakunta valvoo asianajajia, julkisia oikeusavustajia ja luvan saaneita oikeudenkäyntiavustajia

Näin valvonta toimii

Valvontalautakunta valvoo asianajajia, julkisia oikeusavustajia ja luvan saaneita oikeudenkäyntiavustajia

Tyytymätön avustajaan?

Jos epäilet, että oikeudellinen avustaja on toiminut epäasiallisesti, voit tehdä kantelun. Katso tarkemmat ohjeet kantelun laatimiseen.

Kohtuuton lasku asianajajalta?

Jos olet tyytymätön asianajajan palkkioon, voit kannella. Katso tarkemmat ohjeet palkkioriitahakemuksen laatimiseen.

Kantelun kohteena?

Oletko saanut valvontalautakunnalta ilmoituksen kantelusta? Katso tarkemmat ohjeet vastauksen laatimiseen ja toimittamiseen.

Tuoreimpia valvontaratkaisuja

14.2.2024 | Ei seuraamusta

Virheelliseen ratkaisuun ei voinut hakea muutosta vastoin tahtoa

Asianajaja oli vastaajan avustajana jättänyt hakematta muutosta rikosasian tuomioon, joka seuraamuksen määräämisen osalta perustui ilmeisesti väärään lain soveltamiseen. Asianajaja oli keskustellut muutoksenhausta asiakkaan kanssa, mutta asiakas ei halunnut asian käsittelyä jatkettavan. Asiakkaalle oli aiheutunut asiassa vahinkoa, koska muutosta ei haettu. Valvontalautakunta totesi, että muutoksenhakujärjestelmän ensisijainen tarkoitus on tarjota asianosaiselle mahdollisuus virheellisenä pitä...

14.2.2024 | Huomautus

Ratkaisu unohtui toimiston yleiseen sähköpostiosoitteeseen

Asianajaja oli avustanut asiakastaan takavarikkoa koskevassa valitusasiassa. Ratkaisu ei ollut tullut asiakkaan tietoon, koska se oli lähetetty prosessiosoitteeksi ilmoitettuun asianajotoimiston yleiseen sähköpostiosoitteeseen, johon asianajajalla ei ollut ollut pääsyä, eikä sähköposteja seurannut toimistohenkilökunta ollut välittänyt ratkaisua asianajajalle. Toimiston yleinen sähköpostiosoite oli ilmoitettu prosessiosoitteeksi, koska asianajaja oli ollut vaihtamassa työpaikkaa ja hän oli halunn...

13.12.2023 | Erottaminen

Asianajaja ei maksanut jäsenmaksuja ajallaan eikä vastannut valvontalautakunnalle

Suomen Asianajajaliiton hallitus oli päättänyt käynnistää asianajajaan kohdistuneen valvonta-asian sen selvittämiseksi, oliko asianajaja menetellyt hyvää asianajajatapaa koskevien ohjeiden vastaisesti laiminlyödessään jatkuvasti Suomen Asianajajaliiton jäsenmaksut. Valvontalautakunta totesi, että asianajajan huolellisuusvelvollisuuteen kuuluu järjestää toimistonsa siten, että asianajotoimiston käytössä olevat yhteydenpitokanavat toimivat luotettavalla tavalla. Asianajaja myös vastaa viime käd...

Katso kaikki ratkaisutiedotteet