Etusivu

Valvontalautakunta valvoo asianajajia, julkisia oikeusavustajia ja luvan saaneita oikeudenkäyntiavustajia

Näin valvonta toimii

Valvontalautakunta valvoo asianajajia, julkisia oikeusavustajia ja luvan saaneita oikeudenkäyntiavustajia

Tyytymätön avustajaan?

Jos epäilet, että oikeudellinen avustaja on toiminut epäasiallisesti, voit tehdä kantelun. Katso tarkemmat ohjeet kantelun laatimiseen.

Kohtuuton lasku asianajajalta?

Jos olet tyytymätön asianajajan palkkioon, voit kannella. Katso tarkemmat ohjeet palkkioriitahakemuksen laatimiseen.

Kantelun kohteena?

Oletko saanut valvontalautakunnalta ilmoituksen kantelusta? Katso tarkemmat ohjeet vastauksen laatimiseen ja toimittamiseen.

Tuoreimpia valvontaratkaisuja

12.6.2024 | Palkkiota suositettiin alennettavaksi

Asiakasta ei olisi saanut laskuttaa asianajotoimiston sisäisistä neuvotteluista

Käräjäoikeus oli määrännyt asianajajan pesänselvittäjäksi kuolinpesään. Laskuerittelystä ilmeni, että hakijoilta oli laskutettu asianajotoimiston henkilökunnan sisäisistä neuvotteluista. Neuvotteluiden sisältöä ei ollut laskuilla selvitetty, mutta asianajajan vastauksen mukaan kyseiset neuvottelut olivat sisältäneet tavanomaista enemmän asian jatkotoimien suunnittelua ja työnjakoa. Valvontalautakunta totesi, että asianajajan laskutus oli ollut kohtuuton siltä osin kuin se oli koskenut asianaj...

12.6.2024 | Palkkiota suositettiin alennettavaksi

Ennen toimitsijan määräystä laskutetut kulut perusteettomia, koska niistä ei ollut erikseen sovittu

Asianajaja oli määrätty käräjäoikeuden päätöksellä toimitsijaksi kuolinpesään. Hakijan mukaan asianajajan laskutus oli ollut kohtuutonta muun muassa siltä osin kuin asianajaja oli sisällyttänyt laskulleen toimenpiteitä ennen saamaansa toimitsijan määräystä. Valvontalautakunta katsoi, etteivät toimitsijan määräystä edeltäneistä toimenpiteistä aiheutuneet kulut ole kuolinpesän vastuulle kuuluvia selvityskuluja, ellei niiden korvattavuudesta ole erikseen sovittu kuolinpesän osakkaiden kanssa. Va...

12.6.2024 | Palkkiota suositettiin alennettavaksi

Entisen asianajajan palkkiota suositettiin alennettavaksi 40 prosenttia

Hakijan mukaan entisen asianajajan kuolinpesän selvittämiseen ja perinnönjaon valmisteluun käyttämät 109,5 tuntia oli ollut selvästi kohtuuton määrä. Asiassa saadun selvityksen mukaan kuolinpesä oli ollut riidaton eikä kuolinpesän varallisuuteen ollut sisältynyt tavanomaisesta poikkeavia omaisuuseriä. Lisäksi asuinhuoneiston myyntiin oli palkattu ulkopuolinen välittäjä. Entisen asianajajan yksin asian perehtymiseen, yhteydenpitoon osakkaisiin sekä asuinhuoneiston myyntiä koskeviin toimenpitei...

Katso kaikki ratkaisutiedotteet