Pesänselvittäjä ja -jakaja ei toiminut puolueellisesti perinnönjaossa

7.12.2022
Ratkaistu: 1.7.2022, 1. jaosto
Kantelun kohde: Asianajaja
Seuraamus: Ei seuraamusta

Asianajaja oli määrätty pesänselvittäjäksi ja -jakajaksi kuolinpesään. Yksi osakkaista katsoi asianajajan olleen tehtävässään puolueellinen. Eräät osakkaat olivat kantelun mukaan saaneet vaatimuksensa läpi, kun taas toisten vaatimukset ja toiveet oli lähes kokonaan jätetty huomioitta.

Valvontalautakunnalle toimitettuun asiakirja-aineistoon oli sisältynyt asianajajan laatima perinnönjakokirja, josta oli käynyt ilmi, että kaikki osapuolet olivat esittäneet vaatimuksia. Se seikka, että joidenkin osakkaiden vaatimukset olivat toteutuneet lopullisessa toimitusjaossa, ei itsessään osoittanut pesänjakajan menetelleen perinnönjaossa puolueellisesti. Kun muuta selvitystä asiassa ei ollut annettu, valvontalautakunta ei havainnut asianajajan menetelleen puolueellisesti.

Lue laajempi tapausseloste valvontaratkaisujen hakemistossamme