Varoitus yhteydenpitorajoituksen rikkomisesta

14.2.2023
Ratkaistu: 14.12.2022, 2. jaosto
Kantelun kohde: Luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja
Seuraamus: Varoitus

Luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja oli toiminut rikoksesta epäillyn A:n avustajana. Käräjäoikeus oli määrännyt A:n vangittavaksi. Samalla käräjäoikeus oli määrännyt yhteydenpitorajoituksen, jonka mukaan A oli saanut pitää valvotusti yhteyttä vain lähisukulaisiinsa.

Poliisi oli myöhemmin tehnyt A:n siskon B:n puhelimeen laite-etsinnän, josta oli käynyt ilmi, että luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja oli välittänyt A:lle ja B:lle heidän välisiään viestejä. Viestit olivat koskeneet muun muassa salasanoja ja sähköpostiosoitetta.

Valvontalautakunta totesi, että yhteydenpidon rajoittaminen oli tässä tapauksessa toteutettu kieltämällä kaikenlainen yhteydenpito tietyn henkilöpiirin ulkopuolelle, joten sillä, mitä asioita yhteydenpito oli koskenut, ei ollut merkitystä. Valvontalautakunta katsoi luvan saaneen oikeudenkäyntiavustajan toimineen oikeudenkäyntiavustajan velvollisuuksiensa vastaisesti.

Lue laajempi tapausseloste valvontaratkaisujen hakemistossamme