Asianajaja ei tiedottanut osakkaita pesän varoista nostetuista palkkioista

16.6.2023
Ratkaistu: 17.5.2023, 4. jaosto
Kantelun kohde: Asianajaja
Seuraamus: Huomautus

Asianajaja oli toiminut määrättynä pesänselvittäjänä ja -jakajana kuolinpesässä. Ilmoituksen mukaan asianajaja oli muun muassa nostanut itsellensä kuolinpesän rahavaroja perusteettomasti eikä nostoista ollut ilmoitettu pesän osakkaille tai saatu nostoihin pesän osakkaiden hyväksyntää.
Pesänselvittäjällä ja -jakajalla oli oikeus saada pesän varoista pesän laatuun ja laajuuteen sekä tehtävän suorittamiseen käytettyyn työhön katsoen kohtuullinen palkkio sekä korvaus kuluistaan.

Valvontalautakunnalle esitetystä selvityksestä ei ollut ilmennyt aihetta epäillä, että laskujen toimenpide-erittelyissä esitetyt toimenpiteet eivät olisi perustuneet asianajajan todellisiin toimenpiteisiin. Valvontalautakunta ei ollut havainnut, että asianajaja olisi tältä osin menetellyt hyvän asianajajatavan vastaisesti.

Asianajaja oli vastauksessaan myöntänyt, ettei hän ollut toimittanut osakkaille kaikkia laskuja niiden veloittamisen jälkeen. Valvontalautakunta totesi, että osakkaiden ajan tasalla pitäminen kuolinpesän tilanteesta oli olennainen osa pesänselvittäjän huolellista tehtävän hoitoa. Laiminlyödessään tiedottaa kuolinpesän osakkaita laskuistaan asianajaja oli menetellyt hyvän asianajajatavan vastaisesti.

Lue laajempi tapausseloste valvontaratkaisujen hakemistossamme