Päätöksen tiedottamisessa moitittavaa

14.2.2024
Ratkaistu: 21.12.2023, 1. jaosto
Kantelun kohde: Asianajaja
Seuraamus: Varoitus

Asianajaja oli avustanut asiakastaan muun muassa lapsioikeudellisessa asiassa. Asianajajaa moitittiin siitä, että hän ei ollut tiedottanut asiakastaan hovioikeuden päätöksestä viipymättä eikä ollut käynyt päätöstä lävitse asiakkaansa kanssa.

Asianajaja myönsi, että oli toimittanut hovioikeuden päätöksen asiakkaalleen neljä päivää sen antamisen jälkeen. Asianajaja ei ollut esittänyt perusteita sille, miksi ratkaisun tiedottaminen asiakkaalle oli kestänyt useamman päivän. Asianajaja oli menetellyt hyvän asianajajatavan vastaisesti.
Esitetystä aineistosta ei löytynyt tukea sille, että päätöksestä olisi keskusteltu ennen muutoksenhaun määräajan päättymistä. Asianajajan velvollisuus huolehtia siitä, että tehtävässä saadusta ratkaisusta annetaan viipymättä tieto asiakkaalle, ei tule täytetyksi pelkällä päätöksen lähettämisellä. Asianajajan olisi pitänyt tiedustella asiakkaaltaan viimeistään hyvissä ajoin ennen valitusajan päättymistä, haluaako se käyttää valitusoikeuttaan. Valvontalautakunta katsoi, että päätöksen läpikäyminen vasta muutoksenhaun määräajan päättymisen jälkeen ei ollut hyvän asianajajatavan mukaista.

Lue laajempi tapausseloste valvontaratkaisujen hakemistossamme