16.8.2023 Varoitus

Viranomaisen päätöksen vastaisesti ohjeistaminen oli moitittavaa

Luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja oli toiminut avustajana muun muassa lastensuojeluasiassa. Kantelijat olivat moittineet luvan saanutta oikeudenkäyntiavustajaa muun ohella siitä, että hän oli kehottanut asiakkaitaan toimimaan viranomaispäätösten vastaisesti. Valvontalautakunta katsoi, että luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja oli myöntänyt kehottaneensa päämiestään toimimaan viranomaisen tekemän päätöksen vastaisesti, sillä hän oli katsonut kyseisen yhteydenpitorajoituspäätöksen olleen lainvastainen. Valvontalautakunta…

21.4.2023 Huomautus

Vihjaus sukupuolen merkityksestä oli ollut epäasiallista

Luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja oli avustanut vastaajaa rikosasiassa pidetyssä pääkäsittelyssä. Kantelija oli moittinut luvan saanutta oikeudenkäyntiavustajaa muun muassa siitä, että hän oli loppulausunnossaan tuonut esiin, että syyttäjän, asianomistajan ja asianomistajan avustajan sukupuolella olisi ollut vaikutusta asian hoitamiseen ja objektiiviseen suhtautumiseen asiassa. Valvontalautakunta piti asiassa esitetyn selvityksen perusteella loppulausunnon sisällöstä esitettyä uskottavana.…