Viranomaisen päätöksen vastaisesti ohjeistaminen oli moitittavaa

16.8.2023
Ratkaistu: 20.6.2023, 2. jaosto
Kantelun kohde: Luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja
Seuraamus: Varoitus

Luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja oli toiminut avustajana muun muassa lastensuojeluasiassa. Kantelijat olivat moittineet luvan saanutta oikeudenkäyntiavustajaa muun ohella siitä, että hän oli kehottanut asiakkaitaan toimimaan viranomaispäätösten vastaisesti.

Valvontalautakunta katsoi, että luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja oli myöntänyt kehottaneensa päämiestään toimimaan viranomaisen tekemän päätöksen vastaisesti, sillä hän oli katsonut kyseisen yhteydenpitorajoituspäätöksen olleen lainvastainen. Valvontalautakunta katsoi, että luvan saaneen oikeudenkäyntiavustajan huolellisuusvelvollisuuteen kuuluu noudattaa sekä kehottaa päämiestään noudattamaan viranomaisen tekemää päätöstä, vaikka hän katsoisikin sen olevan virheellinen.

Asiassa oli lisäksi kyse esteellisyydestä sekä viranomaisen arvostelusta. Valvontalautakunta totesi luvan saaneen oikeudenkäyntiavustajan menetelleen luvan saaneen oikeudenkäyntiavustajan velvollisuuksiensa vastaisesti.

Lue laajempi tapausseloste valvontaratkaisujen hakemistossamme