Vihjaus sukupuolen merkityksestä oli ollut epäasiallista

21.4.2023
Ratkaistu: 9.3.2023, 3. jaosto
Kantelun kohde: Luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja
Seuraamus: Huomautus

Luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja oli avustanut vastaajaa rikosasiassa pidetyssä pääkäsittelyssä. Kantelija oli moittinut luvan saanutta oikeudenkäyntiavustajaa muun muassa siitä, että hän oli loppulausunnossaan tuonut esiin, että syyttäjän, asianomistajan ja asianomistajan avustajan sukupuolella olisi ollut vaikutusta asian hoitamiseen ja objektiiviseen suhtautumiseen asiassa.

Valvontalautakunta piti asiassa esitetyn selvityksen perusteella loppulausunnon sisällöstä esitettyä uskottavana. Luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja oli todennut vastauksessaan, että hän ei enää muistanut loppulausuntonsa sisältöä eikä uskonut esittäneensä ainakaan suoraa väitettä sukupuolen merkityksestä asiassa. Valvontalautakunta totesi, että sekä suora että epäsuora väite tai vihjaus sukupuolen merkityksestä asian hoitamisen tai sitä koskevan objektiivisen suhtautumisen suhteen oli epäasiallista eikä ollut tarpeen päämiehen edun puolustamiseksi. Luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja oli menetellyt oikeudenkäyntiavustajan velvollisuuksiensa vastaisesti.

Lue laajempi tapausseloste valvontaratkaisujen hakemistossamme