7.12.2022 Asia jätettiin tutkimatta

Finanssivalvonnan määräämän asiamiehen palkkiota ei tutkittu

Finanssivalvonta oli asettanut asianajajan finanssivalvonnasta annetussa laissa tarkoitetuksi asiamieheksi valvomaan erään yhtiön toimintaa. Yhtiö katsoi laskutuksen olleen kohtuutonta. Valvontalautakunta totesi, että erikoislainsäädännön määräykset tietyn tyyppisten palkkioriitojen käsittelystä syrjäyttävät palkkioriita-asioiden suositusmenettelyn. Finanssivalvonnasta annetun lain mukaan finanssivalvonta määrää asiamiehelle valvottavan varoista maksettavan palkkion. Asiamiehen asettamista koskeva finanssivalvonnan päätös oli sisältänyt myös määräyksen…

12.3.2021 Asia jätettiin tutkimatta

Ei toimivaltaa tutkia kantelua

Kantelija moitti johtavana julkisena oikeusavustajana toimivaa asianajajaa siitä, että oikeusapuhakemus oli siirretty käsiteltäväksi toiseen oikeusaputoimistoon, mutta kantelijan sähköpostiviestiin ei ollut vastattu eikä kantelijaan ollut oltu muutoinkaan yhteydessä. Asian ratkaiseminen oli myös kestänyt oikeusaputoimistossa liian kauan. Valvontalautakunta totesi, että kantelu oli kohdistettu johtavaan julkiseen oikeusavustajaan hänen esimiesasemansa perusteella ja se koski…