Finanssivalvonnan määräämän asiamiehen palkkiota ei tutkittu

7.12.2022
Ratkaistu: 7.1.2022, 3. jaosto
Kantelun kohde: Asianajaja
Seuraamus: Asia jätettiin tutkimatta

Finanssivalvonta oli asettanut asianajajan finanssivalvonnasta annetussa laissa tarkoitetuksi asiamieheksi valvomaan erään yhtiön toimintaa. Yhtiö katsoi laskutuksen olleen kohtuutonta.

Valvontalautakunta totesi, että erikoislainsäädännön määräykset tietyn tyyppisten palkkioriitojen käsittelystä syrjäyttävät palkkioriita-asioiden suositusmenettelyn. Finanssivalvonnasta annetun lain mukaan finanssivalvonta määrää asiamiehelle valvottavan varoista maksettavan palkkion. Asiamiehen asettamista koskeva finanssivalvonnan päätös oli sisältänyt myös määräyksen asianajajalle hakijan varoista maksettavasta palkkiosta. Asianajajan palkkion kohtuullisuuden arviointi oli kuulunut finanssivalvonnalle ja tullut siellä arvioiduksi. Valvontalautakunta jätti näin ollen hakemuksen tutkimatta.

Lue laajempi tapausseloste valvontaratkaisujen hakemistossamme