16.6.2023 Ei seuraamusta

Ei velvollisuutta hoitaa asiaa oikeusavun turvin

Asianajaja oli toiminut rikosasiassa kantelijan avustajana. Kantelija oli moittinut asianajajaa muun muassa siitä, että hän ei ollut oma-aloitteisesti antanut kantelijalle tietoa mahdollisuudesta saada katettua asianajokuluja julkisin varoin sekä tähän liittyvästä laskutusperusteesta. Valvontalautakunta totesi, että asianajajalla on oikeus päättää, ottaako hän vastaan toimeksiannon, joka tulisi hoitaa oikeusavun turvin. Mikäli asianajaja ei…

16.6.2023 Ei seuraamusta

Oikeusapua ei voitu hakea ilman puuttuvia tietoja

Asianajaja oli toiminut kantelijan avustajana elatusapuasiassa. Kantelija oli moittinut asianajajaa muun muassa siitä, että asianajaja ei hakenut oikeusapua kantelijalle ja, että asianajaja ei toimittanut haastehakemusta eteenpäin kantelijan kehotuksista huolimatta. Asianajaja oli vastauksessaan vedonnut siihen, että hän ei pystynyt puuttuvien tietojen ja tositteiden vuoksi laatimaan ja saattamaan haastehakemusta käräjäoikeuteen. Asianajaja oli…