Oikeusapua ei voitu hakea ilman puuttuvia tietoja

16.6.2023
Ratkaistu: 11.5.2023, 3. jaosto
Kantelun kohde: Asianajaja
Seuraamus: Ei seuraamusta

Asianajaja oli toiminut kantelijan avustajana elatusapuasiassa. Kantelija oli moittinut asianajajaa muun muassa siitä, että asianajaja ei hakenut oikeusapua kantelijalle ja, että asianajaja ei toimittanut haastehakemusta eteenpäin kantelijan kehotuksista huolimatta.

Asianajaja oli vastauksessaan vedonnut siihen, että hän ei pystynyt puuttuvien tietojen ja tositteiden vuoksi laatimaan ja saattamaan haastehakemusta käräjäoikeuteen. Asianajaja oli kertonut kantelijalle tositteiden puuttumisesta ja siitä, ettei asiaa voitu saattaa käräjäoikeuden ratkaistavaksi ja oikeusapua siten hakea.

Asiassa ei ollut tullut esiin seikkoja, joiden nojalla valvontalautakunnalla olisi ollut syytä epäillä asianajajan vastauksen totuudenmukaisuutta. Valvontalautakunta totesi, että kantelijan vastaamattomuutta ei voitu lukea asianajajan syyksi.

Lue laajempi tapausseloste valvontaratkaisujen hakemistossamme