Ei velvollisuutta hoitaa asiaa oikeusavun turvin

16.6.2023
Ratkaistu: 11.5.2023, 3. jaosto
Kantelun kohde: Asianajaja
Seuraamus: Ei seuraamusta

Asianajaja oli toiminut rikosasiassa kantelijan avustajana. Kantelija oli moittinut asianajajaa muun muassa siitä, että hän ei ollut oma-aloitteisesti antanut kantelijalle tietoa mahdollisuudesta saada katettua asianajokuluja julkisin varoin sekä tähän liittyvästä laskutusperusteesta.

Valvontalautakunta totesi, että asianajajalla on oikeus päättää, ottaako hän vastaan toimeksiannon, joka tulisi hoitaa oikeusavun turvin. Mikäli asianajaja ei hoida toimeksiantoa oikeusavun turvin, hänen tulee ennen toimeksiannon vastaanottamista tiedottaa asiakasta tästä nimenomaisesti. Mikäli asiakas tästä huolimatta haluaa antaa toimeksiannon kyseiselle asianajajalle hoidettavaksi, voi asianajaja veloittaa toimeksiannon hoitamisesta tavanomaisen tuntiveloituksensa mukaisesti.

Asianajaja oli vastauksessaan esittänyt, että hän oli kertonut kantelijalle heti ensimmäisessä tapaamisessa, että rikosasiaan oli mahdollista hakea puolustajan määräystä ja että hän pystyi avustamaan kantelijaa ainoastaan normaalilla tuntiveloituksella. Asianajajan lähettämä tekstiviesti kantelijalle oli tukenut asianajajan kertomusta. Valvontalautakunta katsoi, että asianajaja oli tiedottanut kantelijaa riittävästi toimeksiannon veloituksesta.

Lue laajempi tapausseloste valvontaratkaisujen hakemistossamme