10.4.2024 | Tiedote

Asianajaja erotettiin Asianajajaliitosta

Asianajajaliiton yhteydessä toimiva valvontalautakunta on erottanut Jussi Laakan Asianajajaliiton jäsenyydestä. Päätös on lainvoimainen.

Valvontalautakunnan täysistunnon ratkaisu, jolla Jussi Laaka on erotettu Asianajajaliitosta, on annettu 27.4.2022. Laaka valitti ratkaisusta Helsingin hovioikeuteen, joka antoi päätöksensä 9.8.2023. Hovioikeus pysytti valvontalautakunnan ratkaisun. Laaka valitti hovioikeuden ratkaisusta korkeimpaan oikeuteen. Korkein oikeus ei 5.4.2024 antamallaan päätöksellä myöntänyt Laakalle valituslupaa. Valvontalautakunnan ratkaisu Laakan erottamisesta on siten lainvoimainen.

Valvontalautakunnan käsittelemässä asiassa oli kysymys Laakaa koskevasta rikosasiasta, joka tuli valvontalautakunnassa vireille käräjäoikeuden ilmoituksesta. Laaka valitti käräjäoikeuden langettavasta tuomiosta hovioikeuteen. Helsingin hovioikeus tuomitsi 10.3.2021 Laakan kolmesta laittomasta uhkauksesta, kotirauhan rikkomisesta, ampuma‐aserikoksesta sekä ampuma‐aserikkomuksesta yhteiseen neljän kuukauden ehdolliseen vankeusrangaistukseen. Lisäksi Laaka velvoitettiin suorittamaan asianomistajille vahingonkorvausta.

Laaka on valvontalautakunnan mukaan tuomittu rangaistukseen rikoksista, joista voitaisiin jo yksistään määrätä kurinpidollisena seuraamuksena erottaminen. Koska Laakan menettely oli ollut omiaan alentamaan asianajajakunnan arvoa, valvontalautakunta katsoi asiassa olleen asianajajista annetun lain 7 §:n 3 momentissa tarkoitettuja raskauttavia seikkoja, joiden vuoksi Laaka tuli erottaa Suomen Asianajajaliiton jäsenyydestä.

Laaka on erotettu Asianajajaliitosta eikä hän voi hoitaa oikeudenkäyntiavustajan tehtäviä kolmeen vuoteen.

Asiaan liittyvä julkinen ratkaisuseloste toimitetaan pyynnöstä.

Lisätiedot:
Valvontayksikön päällikkö Britta Andersin, puh. 050 911 0110, britta.andersin@valvontalautakunta.fi
Pääsihteeri Niko Jakobsson, puh. 050 341 4593, niko.jakobsson@asianajajaliitto.fi
Viestintäjohtaja Liisa Laitinen, puh. 044 333 0512, liisa.laitinen@asianajajaliitto.fi

Suomen Asianajajaliiton yhteydessä toimiva itsenäinen ja riippumaton valvontalautakunta valvoo asianajajia, julkisia oikeusavustajia ja luvan saaneita oikeudenkäyntiavustajia.

www.valvontalautakunta.fi