14.6.2022 | Tiedote

Asianajajaliiton valvontalautakuntaan 2021 tulleiden kanteluiden määrä laski

Asianajajaliiton yhteydessä toimivaan valvontalautakuntaan tuli vuonna 2021 vireille yhteensä 500 asiaa, joista 416 oli valvonta-asioita ja 84 palkkioriita-asioita. Kanteluiden määrä laski edellisvuodesta, jolloin asioita tuli vireille 594. Muutosta selittänee vuotuinen normaali vaihtelu – kanteluiden määrä on viime vuosina vaihdellut noin 500 ja 600 kantelun välillä.

Ensimmäisen koronavuoden ja sen takia peruutettujen kokousten aiheuttaman jutturuuhkan huippu saatiin taitettua ja valvontalautakunnassa ratkaistiin 556 asiaa, noin 150 enemmän kuin edeltävänä vuonna.

Vajaasta kolmasosasta kantelun kohde sai seuraamuksen. Valtaosa seuraamuksista oli huomautuksia ja varoituksia. Vajaat kaksi kolmannesta kanteluista ei johtanut seuraamukseen.

Kolme asianajajaa erotettiin Asianajajaliitosta. Valvontalautakunta esitti oikeudenkäyntiavustajalautakunnalle yhden luvan saaneen oikeudenkäyntiavustajan luvan peruuttamista.

Tiedot käyvät ilmi 2021 toimintakertomuksesta, joka on luettavissa valvontalautakunnan nettisivuilla.

Toimintakertomuksesta löytyy tilastotietoa valvontalautakunnan kuluneesta vuodesta. Sen sijaan toimintakertomus ei sisällä koostetta vuoden aikana annetuista ratkaisusta.

– Haluamme ohjata ratkaisukäytännöstä kiinnostuneet ratkaisuhakemistoomme valvontaratkaisut.fi, josta ratkaisuja voi hakea niin vuosiluvulla, aihepiirillä, hyvää asianajajatapaa koskevien ohjeiden kohdan tai annetun seuraamuksenkin perusteella, vt. valvontayksikön päällikkö Kaisa Marttinen kertoo.

Lisäksi Valvontauutiset-uutiskirje tiedottaa tuoreesta ratkaisukäytännöstä muutaman kuukauden välein. Uutiskirjeen voi tilata kuka tahansa valvonnasta kiinnostunut osoitteesta valvontaviesti.valvontalautakunta.fi.

Asianajajaliiton valvontalautakunnan valvonnan piiriin kuuluu noin 2 600 asianajajaa ja asianajotoimistoissa työskentelevää muuta juristia, noin 200 julkista oikeusavustajaa sekä noin 1 600 luvan saanutta oikeudenkäyntiavustajaa eli niin sanottua lupajuristia.

Näistä ryhmistä asianajajien valvonta on laajinta. He ovat valvonnan alaisia jatkuvasti, niin työssään kuin vapaa-aikanaan. Lupajuristeja puolestaan valvotaan lähinnä oikeudenkäynteihin liittyvissä asioissa. Muu oikeudellinen neuvonta, esimerkiksi avustaminen testamentin tai avioehdon teossa, jää heidän osaltaan kokonaan valvontalautakunnan valvonnan ulkopuolelle.

Lisätietoa:
Vt. valvontayksikön päällikkö Kaisa Marttinen, puh. 040 147 1190, etunimi.sukunimi@valvontalautakunta.fi

Suomen Asianajajaliiton yhteydessä toimiva itsenäinen ja riippumaton valvontalautakunta valvoo asianajajia, julkisia oikeusavustajia ja luvan saaneita oikeudenkäyntiavustajia.

www.valvontalautakunta.fi