1.6.2023 | Tiedote

Asianajajaliiton valvontalautakuntaan 2022 tulleiden kanteluiden määrä nousi

Asianajajaliiton yhteydessä toimivaan valvontalautakuntaan tuli vuonna 2022 vireille yhteensä 573 asiaa, joista 483 oli valvonta-asioita ja 90 palkkioriita-asioita. Kanteluiden määrä nousi edellisvuodesta, jolloin asioita tuli vireille 500. Muutosta selittänee tavanomainen vuotuinen vaihtelu – kanteluiden määrä on tyypillisesti vaihdellut noin 500 ja 600 kantelun välillä.

Valvontalautakunnassa ratkaistiin 496 asiaa. Ratkaisumäärät laskivat edellisestä vuodesta muun muassa uusien sähköisten järjestelmien käyttöönoton vaatimien resurssien vuoksi. Lisäksi koronapandemiasta aiheutunutta jutturuuhkaa on edelleen purettavana, mikä johti asioiden keskimääräisen käsittelyajan pidentymiseen, joka oli 13 kuukautta.

Vajaasta kolmasosasta asioita kantelun kohde sai seuraamuksen. Valtaosa seuraamuksista oli huomautuksia ja varoituksia. Kaksi asianajajaa erotettiin Asianajajaliitosta. Reilut kaksi kolmannesta kanteluista ei johtanut seuraamukseen.

Tiedot käyvät ilmi 2022 toimintakertomuksesta, joka on luettavissa valvontalautakunnan nettisivuilla.

Toimintakertomuksesta löytyy tilastotietoa valvontalautakunnan kuluneesta vuodesta. Toimintakertomus ei sisällä koostetta annetuista ratkaisusta, vaan niistä viestitään vuoden varrella aktiivisesti verkkosivuilla, uutiskirjeessä, sosiaalisen median tileillä ja Asianajajaliiton jäsen- ja sidosryhmälehti Advokaatissa.

– Olen iloinen, että lisääntyneen viestinnän myötä valvontalautakunnan ratkaisut ovat herättäneet aiempaa laajempaa mielenkiintoa, sanoo valvontayksikön päällikkö Britta Andersin.

Asianajajaliiton valvontalautakunnan valvonnan piiriin kuuluu noin 2 600 asianajajaa ja asianajotoimistoissa työskentelevää muuta juristia, noin 200 julkista oikeusavustajaa sekä noin 1 600 luvan saanutta oikeudenkäyntiavustajaa eli niin sanottua lupajuristia.

Näistä ryhmistä asianajajien valvonta on laajinta. He ovat valvonnan alaisia jatkuvasti, niin työssään kuin vapaa-aikanaan. Lupajuristeja puolestaan valvotaan lähinnä oikeudenkäynteihin liittyvissä asioissa. Muu oikeudellinen neuvonta, esimerkiksi avustaminen testamentin tai avioehdon teossa, jää heidän osaltaan kokonaan valvontalautakunnan valvonnan ulkopuolelle.

Lisätietoa:
Valvontayksikön päällikkö Britta Andersin, puh. 050 911 0110 etunimi.sukunimi@valvontalautakunta.fi

Valvontauutiset-uutiskirje tiedottaa tuoreesta ratkaisukäytännöstä muutaman kuukauden välein. Tilaa uutiskirje: valvontaviesti.valvontalautakunta.fi.

Suomen Asianajajaliiton yhteydessä toimiva itsenäinen ja riippumaton valvontalautakunta valvoo asianajajia, julkisia oikeusavustajia ja luvan saaneita oikeudenkäyntiavustajia.
www.valvontalautakunta.fi