8.11.2022 | Tiedote

Asiointipalvelussa tekninen vika – Tekniskt fel i vår e-tjänst

Tiedote 8.11.2022:

Valvontalautakunnan asiointipalveluun ei voi tällä hetkellä toimittaa viestejä tai kanteluita teknisen vian vuoksi. Vian syytä selvitetään ja on mahdollista, että valvontalautakunnalle asiointipalvelun välityksellä 7.11.2022 alkaen toimitetut kantelut ja muut kirjelmät eivät ole tulleet perille. Kantelut ja vireillä oleviin asioihin liittyvät vastaukset tai lausumat voi toimittaa valvontalautakunnalle sähköpostitse info@valvontalautakunta.fi.

 

Meddelande 8.11.2022:

Inga meddelanden eller klagomål kan skickas till tillsynsnämndens e-tjänst på grund av ett tekniskt fel. Orsaken till felet undersöks och det är möjligt att de klagomål och andra skrivelser som har sänts via e-tjänsten från och med den 7 november 2022 inte har kommit fram. Klagomål och svar eller uttalanden som rör pågående ärenden kan skickas till tillsynsnämnden via e-post info@valvontalautakunta.fi.