13.6.2022 | Tiedote

Henkilövalintoja valvontalautakuntaan

Asianajajaliiton valtuuskunta on tehnyt kokouksessaan 10.6.2022 henkilövalintoja myös liiton yhteydessä toimivaan valvontalautakuntaan. Valvontalautakunnassa on 12 jäsentä. Heistä seitsemän on asianajajia, kaksi luvan saaneita oikeudenkäyntiavustajia ja kolme edustaa oikeustieteellistä tutkimusta tai tuomioistuintoimintaa.

Valvontalautakunnan puheenjohtajana vuodesta 2016 toimineen Harri Tuuren tilalle puheenjohtajaksi valittiin Juho Laine (varajäseneksi Jonne Rantanen). Toimikaudet ovat kolmivuotisia ja alkavat 1.8.2022.

Juho Laineen siirtyessä puheenjohtajaksi hänen tilalleen valittiin varsinaiseksi jäseneksi Kimmo Koskentausta (varajäseneksi Johanna Kekki-Lehtinen) toimikaudeksi 1.8.2022–31.7.2024.

Valvontalautakunnan jäsenyys päättyi Lotta Laineenkareen osalta. Hänen tilalleen valittiin Max Jaakkola (varajäseneksi Patrick Lindgren) toimikaudelle 11.6.2022–31.7.2023.

Asianajajakunnan ulkopuolisten jäsenten ja lupalakimiesten edustajien osalta lopulliset päätökset jäsenyyksistä tekee valtioneuvosto. Valtuuskunta päätti esittää valvontalautakunnan asianajajakunnan ulkopuoliseksi jäseneksi toimikaudelle 1.8.2022–31.7.2025 hovioikeudenneuvos Timo Saranpäätä ja hänen varajäsenekseen markkinaoikeustuomari Jari Tiaista. Luvan saaneiden oikeudenkäyntiavustajien edustajaksi valtuuskunta esittää kausille 1.7.2022–31.12.2022 ja 1.1.2023–31.12.2025 varsinaiseksi jäseneksi Auli Nuotiota ja varajäseneksi Mika Launialaa.

Valtioneuvosto on 22.6.2022 vahvistanut asianajajakunnan ulkopuoliset jäsenet valvontalautakuntaan:

  • toimikaudeksi 1.8.2022 – 31.7.2025 jäseneksi hovioikeudenneuvos Timo Saranpää ja varajäseneksi ma. markkinaoikeustuomari Jari Tiainen
  • toimikaudeksi 1.7. – 31.12.2022 ja toimikaudeksi 1.1.2023 – 31.12.2025 jäseneksi luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja Auli Nuotio ja varajäseneksi toimikaudeksi 1.1.2023 – 31.12.2025 luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja Mika Launiala