25.3.2021 | Tiedote

Valvontalautakunnan työ takaa asianajopalveluiden laadun

Valvontalautakunnan uudistunut verkkopalvelu tuo läpinäkyvyyttä alan valvontaan

Asianajajaliiton yhteydessä toimii puolueeton ja riippumaton valvontalautakunta, jonka tehtävänä on valvoa asianajajia, julkisia oikeusavustajia ja luvan saaneita oikeudenkäyntiavustajia. Valvontalautakunnan uudistunut verkkopalvelu tuo läpinäkyvyyttä oikeusalan ammattilaisten valvontaan sekä kertoo esimerkiksi sen, miten kantelu tehdään.

Uudistuneessa verkkopalvelussa kerrotaan aiempaa tarkemmin valvontalautakunnasta ja sen toiminnasta, avataan lautakunnan ratkaisutoimintaa ja valvontaseuraamuksia sekä neuvotaan kanteluiden tai palkkioriitahakemusten tekemiseen liittyvissä kysymyksissä.

Uudistuksen myötä verkkopalvelun käyttöliittymää on selkeytetty ja visuaalinen ulkoasu on modernisoitu. Tärkeimmät sisällöt on pyritty haarukoimaan eri käyttäjäryhmille siten, että kaikkein olennaisimmat tiedot löytyvät valvontalautakunnan sivustolta välittömästi. Myös hakukonelöydettävyyttä on parannettu. Valvontalautakunnan uuden sivuston toivotaankin palvelevan kaikkia valvonnasta kiinnostuneita entistä paremmin – päätelaitteesta riippumatta.

Asianajajaliiton pääsihteeri Niko Jakobsson iloitsee valvontalautakunnan tehostuvasta viestinnästä.

– Harva tietää, että asianajajia valvotaan niin työssä kuin vapaa-ajalla vuorokauden ympäri. Tällä varmistetaan, että asiakkaat voivat luottaa oikeudelliseen avustajaansa, jolloin asiakkaat saavat aina korkeatasoista palvelua. Mikäli asiakas havaitsee epäkohdan tai on saamaansa palveluun tyytymätön, hän voi tehdä kantelun: lautakunta on velvollinen tutkimaan jokaisen kantelun ja vastaamaan asiakkaalle. Valvontalautakunta viestii tästä verkkosivujen lisäksi aktiivisesti myös muissa kanavissaan, hän tiivistää.

Myös uudistunut valvontaratkaisujen hakemisto tuo aiempaa paremmin läpinäkyvyyttä valvontamenettelyyn ja ratkaisukäytäntöön. Hakemiston tehokkaiden hakuominaisuuksien ansiosta ratkaisujen löytäminen on vaivatonta. Jakobssonin mukaan tämäkin muutos on huomioitu uudistuneilla verkkosivuilla sekä valvonnan tehostuvassa viestinnässä.

– Valvontalautakunta haluaa palvella aiempaa paremmin myös kansalaisia ja mediaa. Valvontalautakunnan verkkosivujen mielenkiintoinen uutuus onkin tuoreimmista ratkaisuista kiteytetyt selkokieliset ratkaisutiedotteet, joista jutun pihvi löytyy viimeistään ingressistä, Jakobsson hymyilee.

Lisätiedot: 
Pääsihteeri Niko Jakobsson, p. 050 341 4593, niko.jakobsson@asianajajaliitto.fi,
Valvontayksikön päällikkö Britta Andersin, p. 040 147 1223, britta.andersin@valvontalautakunta.fi

valvontalautakunta.fi