23.4.2024 | Tiedote

Valvontalautakunnassa ratkaistiin vuonna 2023 ennätysmäärä asioita

Valvontalautakunta onnistui tavoitteessaan purkaa kertynyttä jutturuuhkaa ja teki kaikkien aikojen ratkaisuennätyksensä – 699 ratkaisua. Tavoitteen saavuttamiseksi kertomusvuonna järjestettiin kaikkiaan 29 jaoston kokousta ja viisi täysistunnon kokousta.

Valvontalautakuntaan tuli vuonna 2023 vireille yhteensä 594 asiaa, joista 465 oli valvonta-asioita ja 88 palkkioriita-asioita. Edellisenä vuonna vastaavat luvut olivat 483 valvonta-asiaa ja 90 palkkioriita-asiaa. Vireille tulevien asioiden määrä on tyypillisesti vaihdellut noin 500 ja 600 välillä.

Kertomusvuonna vireille tulleista valvonta-asioista 75 prosenttia kohdistui asianajajiin, 17 prosenttia luvan saaneisiin oikeudenkäyntiavustajiin ja 8 prosenttia julkisiin oikeusavustajiin. Päämiehen vireille saattamat valvonta-asiat muodostivat edelleen ylivoimaisesti suurimman osan käsiteltävistä asioista. Vuonna 2023 päämies oli kantelijana 230 valvonta-asiassa.

Vajaasta kolmasosasta asioita kantelun kohde sai seuraamuksen. Valtaosa seuraamuksista oli huomautuksia. Kaksi asianajajaa erotettiin Suomen Asianajajaliitosta.

Tarkemmat tiedot käyvät ilmi 2023 toimintakertomuksesta, joka on luettavissa valvontalautakunnan nettisivuilla.

Toimintakertomuksesta löytyy tilastotietoa valvontalautakunnan kuluneesta vuodesta. Toimintakertomus ei sisällä koostetta annetuista ratkaisusta, vaan niistä viestitään vuoden varrella aktiivisesti verkkosivuilla, uutiskirjeessä, sosiaalisen median tileillä ja Suomen Asianajajaliiton jäsen- ja sidosryhmälehti Advokaatissa.

Lisätietoa:
vt. valvontayksikön päällikkö Suvi Vekki, puh. 040 197 4964, suvi.vekki@valvontalautakunta.fi

Valvontauutiset-uutiskirje tiedottaa tuoreesta ratkaisukäytännöstä muutaman kuukauden välein. Tilaa uutiskirje: valvontaviesti.valvontalautakunta.fi.

Suomen Asianajajaliiton yhteydessä toimiva itsenäinen ja riippumaton valvontalautakunta valvoo asianajajia, julkisia oikeusavustajia ja luvan saaneita oikeudenkäyntiavustajia.

www.valvontalautakunta.fi