Tuomioistuin ratkaisee yrityssaneerauksen selvittäjän palkkion

9.8.2021
Ratkaistu: 2.7.2021, 1. jaosto
Kantelun kohde: Asianajaja
Seuraamus: Palkkioriitahakemusta ei otettu tutkittavaksi

Asianajaja oli toiminut selvittäjänä yrityssaneerauksessa. Yhtiö katsoi asianajajan laskutuksen olleen kohtuuton ja vaati palkkion alentamista muun muassa siksi, että asianajaja oli toimeksiannon alussa arvioinut kulunsa lopputulosta alhaisemmiksi.

Valvontalautakunta totesi, että erityislainsäädännön määräykset palkkioriitojen käsittelystä syrjäyttävät palkkioriita-asioiden käsittelyn valvontalautakunnassa. Yrityksen saneerauksesta annetun lain 87 §:n mukaan yrityssaneerauksen selvittäjän palkkiota koskevan asian ratkaiseminen kuuluu tuomioistuimelle.

Lisäksi valvontalautakunta ei voi ratkaista sellaista palkkiota koskevaa asiaa, joka on jo ratkaistu tuomioistuimessa. Asianajaja oli toimittanut valvontalautakunnalle hovioikeuden päätöksen, jossa selvittäjän palkkio oli katsottu kohtuulliseksi, eikä sitä ollut hakijan vaatimuksen mukaisesti alennettu.

Näin ollen valvontalautakunta ei ottanut palkkioriitahakemusta tutkittavaksi selvittäjän palkkiota koskevalta osin.

Lue laajempi tapausseloste valvontaratkaisujen hakemistossamme