Asianajaja ei vastannut valvontalautakunnalle ja erotettiin

20.4.2022
Ratkaistu: 8.11.2021, täysistunto
Kantelun kohde: Asianajaja
Seuraamus: Erottaminen

Asiakas oli moittinut asianajajaa muun muassa siitä, että tämän laskutus rikosasiassa oli ollut kohtuutonta verrattuna vastapuolen avustajan kuluihin. Asianajaja ei vastannut esitettyihin moitteisiin, minkä vuoksi asia käsiteltiin kantelussa ilmoitettujen tietojen perusteella.

Valvontalautakunta totesi, että avustajien erisuuruiset laskut eivät sinällään osoita suuremman laskutuksen olleen kohtuutonta. Asianajajalla oli kuitenkin velvollisuus esittää laskua koskevassa kanteluasiassa näyttöä siitä, että hänen laskutuksensa oli ollut kohtuullista. Kun selvitystä ei esitetty ja lasku oli moninkertainen vastapuoleen nähden, asianajajan laskutusta oli pidettävä kohtuuttomana.

Asianajaja oli useista kehotuksista ja määräajanpidennyksestä huolimatta jättänyt vastaamatta valvontalautakunnan vastauspyyntöön eikä myöskään saapunut asian käsittelyyn täysistunnossa. Asianajaja ei alistunut laissa säädettyyn toimintansa valvontaan, minkä vuoksi hänet oli erotettava Suomen Asianajajaliiton jäsenyydestä.

Lue laajempi tapausseloste valvontaratkaisujen hakemistossamme