Asianajaja ei ollut huomioinut syyteoikeuden vanhentumista

13.6.2022
Ratkaistu: 8.4.2022, 1. jaosto
Kantelun kohde: Asianajaja
Seuraamus: Huomautus

Valtioneuvoston oikeuskansleri teki valvontalautakunnalle ilmoituksen, jonka mukaan käräjäoikeus oli tuominnut rikosasian vastaajan rangaistukseen 3.4.2016 tehdyistä huumausaineen käyttörikoksesta, lievästä ampuma-aserikoksesta ja kulkuneuvon kuljettamisesta oikeudetta, joita koskeva haaste oli annettu vastaajalle tiedoksi vasta syyteoikeuden vanhennuttua 16.4.2018. Hovioikeus oli hylännyt syytteen edellä mainittujen kolmen syytekohdan osalta vanhentuneena.

Asiassa oli riidatonta, että asianajaja ei ollut päämiestään puolustaessaan ja käräjäoikeuden tuomiosta vastaajan puolesta valittaessaan kiinnittänyt huomiota siihen, että asiakas oli ollut syytteessä ja hänet oli tuomittu teoista, jotka olivat rikoksina vanhentuneet. Kysymyksessä oli päämiehen oikeusturvan kannalta merkittävä tieto, joka asianajajan oli huolellisesti toimien pyrittävä selvittämään. Asianajaja oli menetellyt asiassa huolimattomasti ja ammattitaidottomasti.

Lue laajempi tapausseloste valvontaratkaisujen hakemistossamme