Seuraamusmaksu asianajajalle esteellisyyksistä

13.6.2022
Ratkaistu: 11.1.2022, täysistunto
Kantelun kohde: Asianajaja
Seuraamus: Seuraamusmaksu

Käräjäoikeus katsoi asianajajan olleen esteellinen toimimaan syytettyinä olleiden A:n ja B:n avustajana rikosasiassa, jossa asianomistajana oli ollut C. Asianajajalla oli ollut kaikkiin kolmeen osapuoleen pitkäkestoinen aikaisempi toimeksiantosuhde.

Asianajaja vetosi muun muassa C:ltä saamaansa suostumukseen avustaa A:ta ja B:tä. Valvontalautakunta kiinnitti käräjäoikeuden tavoin huomiota siihen, että asiakkaiden antamiin suostumuksiin ja asiakkaan ymmärrykseen lojaalisuusvelvollisuuden merkityksestä on syytä suhtautua varauksella, eikä suostumusta saa pyytää asiakkaalta, joka ei kykene ymmärtämään sen merkitystä.

Asianajaja ei ollut esittänyt valvontalautakunnalle lainkaan selvitystä suostumuksen olemassaolosta tai siitä, miten ja milloin suostumus tehtävän vastaanottamiseen on C:ltä hankittu. Lisäksi suostumus olisi tullut hankkia myös A:lta ja B:ltä, joita kohtaan asianajajalla myös oli lojaalisuusvelvollisuus. Asianajaja oli ollut esteellinen ja laiminlyönyt suostumuksen hankkimisen asiakkailtaan.

Seuraamusmaksu oli kohtuullinen yhteinen seuraamus kahdessa valvonta-asiassa havaituista esteellisyyksistä.

Lue laajempi tapausseloste valvontaratkaisujen hakemistossamme