Toimistojen välinen järjestely ei rikkonut sirpalointikieltoa

17.8.2022
Ratkaistu: 1.7.2022, 4. jaosto
Kantelun kohde: Asianajaja
Seuraamus: Huomautus

Asianajaja oli työskennellyt Asianajotoimisto A Oy:ssä ja laskuttanut toimistolta palkkionsa omistamansa kommandiittiyhtiön Asianajotoimisto X Ky:n kautta. Liiton hallitus katsoi, että menettely oli ollut hyvää asianajajatapaa koskevien ohjeiden kohdan 11.4 sirpalointikiellon vastaista. Asianajaja oli lisäksi laiminlyönyt kouluttautumisvelvollisuutensa.

A Oy ja X Ky olivat molemmat asianajotoimistoja. Molemmat yhtiöt sekä niiden työntekijät olivat olleet asianajajia koskevan valvonnan alaisia ja niitä oli koskenut samat asianajajia velvoittavat velvollisuudet.

A Oy:n ja X Ky:n menettelyssä ei ollut ollut kyse siitä, että asianajotoiminnasta olisi sirpalointikiellon tarkoittamalla tavalla erotettu asianajotoimintaan kuuluvia osia tai vaarannettu asianajajien velvollisuuksien ja valvonnan toteutumista tai asiakkaan oikeusturvaa. Valvontalautakunta ei näin ollen havainnut asianajajan menetelleen sirpalointikiellon osalta hyvän asianajajatavan vastaisesti.

Lue laajempi tapausseloste valvontaratkaisujen hakemistossamme