Laskutuksesta oli tiedotettu asianmukaisesti

5.10.2022
Ratkaistu: 6.7.2022, täysistunto
Kantelun kohde: Asianajaja
Seuraamus: Ei seuraamusta

Asianajajan asiakas kanteli asianajajan laskusta, joka oli ollut yli nelinkertainen annettuun kustannusarvioon verrattuna lapsen huoltoa koskevassa asiassa.

Asianajaja oli antanut asiakkaalleen arvion vastaavissa tapauksissa syntyvistä tyypillisistä kustannuksista. Asianajaja ja asiakas olivat keskustelleet yleisellä tasolla ja esimerkinomaisesti siitä, millainen palkkio vastaavissa tapauksissa yleensä laskutetaan. Asianajaja ei ollut antanut kantelijan toimeksiantoa koskevaa yksilöityä hinta-arviota, vaan arviossa oli ollut kyse siitä, mitä kyseessä olevan tehtävän suorittamiseen normaalitilanteissa voidaan ammattitaitoisen asianajan arvioida käyttävän aikaa.

Lopulliseen toimeksiantoon oli sisältynyt lukuisia kantelijan ohjeistuksella ja hyväksynnällä tehtyjä toimenpiteitä ja työvaiheita, jotka eivät tyypillisesti kuuluneet lapsen huoltoa koskevaan toimeksiantoon. Asianajaja oli tiedottanut asiakastaan laskutukseen liittyvistä seikoista eikä valvontalautakunta havainnut asianajajan menetelleen hyvän asianajajatavan vastaisesti.

Lue laajempi tapausseloste valvontaratkaisujen hakemistossamme