Pesänjakajalla oli velvollisuus välittää osakkaan lausuma eteenpäin

5.10.2022
Ratkaistu: 6.7.2022, täysistunto
Kantelun kohde: Asianajaja
Seuraamus: Ei seuraamusta

Kuolinpesän osakas oli lähettänyt pesänjakajana toimineelle asianajajalle sähköpostiviestin, joka oli muun ohella sisältänyt hänen terveydentilaansa koskevia tietoja, jotka osakas oli tarkoittanut vain pesänjakajalle. Osakas moitti asianajajaa viestin välittämisestä kuolinpesän toiselle osakkaalle.

Valvontalautakunta totesi, että pesän osakkailla oli lähtökohtaisesti oikeus saada tietoonsa kaikki prosessiaineisto. Kyse ei ollut sellaisesta asianosaisjulkisuuden ulkopuolelle jäävästä terveystiedosta, joka olisi tullut lähtökohtaisesti salattavaksi toiselta kuolinpesän osakkaalta. Kun osakkaan viestissä oli otettu kantaa myös perinnönjakoon, viestin oli voitu katsoa tarkoitetun osaksi prosessiaineistoa.

Valvontalautakunta katsoi, että asianajaja oli pesänjakajana ollut velvollinen toimittamaan kirjelmän sellaisenaan tiedoksi myös toiselle kuolinpesän osakkaalle.

Lue laajempi tapausseloste valvontaratkaisujen hakemistossamme