Pesänhoitajan velvollisuuksien laiminlyönnistä varoitus

7.12.2022
Ratkaistu: 21.6.2021, 4. jaosto
Kantelun kohde: Asianajaja
Seuraamus: Varoitus

Asianajaja oli määrätty pesänhoitajaksi marraskuussa 2012 konkurssiin asetettuun yhtiöön. Konkurssiasiamies oli tammikuussa 2019 määrännyt yhtiön konkurssipesän kirjanpidon ja hallinnon tarkastettavaksi ja lopulta asianajaja oli vapautettu pesänhoitajan tehtävästä konkurssiasiamiehen hakemuksesta. Konkurssiasiamies teki asianajajan toiminnasta myös kantelun valvontalautakunnalle.

Valvontalautakunta totesi, että asianajaja oli laiminlyönyt konkurssipesän pesänhoitajalle lakiin perustuvan velvollisuutensa määrätä yhtiön konkurssipesässä valvontapäivä ja laatia jakoluettelo konkurssilain mukaisesti. Laiminlyönnin seurauksena ei ollut olemassa vahvistettua jakoluetteloa jako-osuuksien arvioimiseksi. Asianajaja oli laiminlyönyt myös yhtiön konkurssipesän asianmukaisen kirjanpidon pitämisen sekä velvollisuutensa laatia vuosiselontekoja konkurssipesässä. Asianajaja oli menetellyt konkurssilain ja hyvän asianajajatavan vastaisesti pesänhoitajan tehtävässään.

Lue laajempi tapausseloste valvontaratkaisujen hakemistossamme