Pesänselvittäjä ei kertonut testamentista

7.12.2022
Ratkaistu: 24.3.2022, 2. jaosto
Kantelun kohde: Luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja
Seuraamus: Varoitus

Luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja oli laatinut asiakkaalleen testamentin, jossa avustaja oli määrätty testamentin toimeenpanijaksi. Asiakas oli sittemmin laatinut toisen testamentin, joka oli kumonnut aiemman testamentin ja toimeenpanijan määräyksen. Avustaja oli saanut jälkimmäisen testamentin kopion kuolinpesän osakkaalta ja tullut tietoiseksi sen sisällöstä heti asiakkaansa kuoltua tammikuussa 2017. Avustaja oli sittemmin määrätty pesänselvittäjäksi kuolinpesään. Avustaja ei kuitenkaan ollut tiedottanut toista osakasta testamentista ennen kuin perunkirjoituksessa lokakuussa 2017.

Valvontalautakunta katsoi, että avustajan olisi tullut pesänselvittäjänä ilmoittaa jo ennen perunkirjoitusta myös toiselle osakkaalle saamastaan testamenttikopiosta. Osakas olisi tällöin voinut ryhtyä alkuperäisen testamentin olemassaolon selvittämiseksi vaadittaviin toimiin viipymättä ja vedota testamenttiin myös oikeudessa pesänselvittäjän määräystä koskevassa hakemusasiassa.

Lue laajempi tapausseloste valvontaratkaisujen hakemistossamme