Asianajajan olisi tullut tiedottaa kuolinpesän osakkaita löytyneestä testamentista

14.2.2023
Ratkaistu: 9.12.2022, 3. jaosto
Kantelun kohde: Asianajaja
Seuraamus: Huomautus

Asianajaja oli toiminut kuolinpesän pesänselvittäjänä ja -jakajana. Kantelijat olivat moittineet asianajajaa muun muassa siitä, että tämä ei ollut tiedottanut kuolinpesän osakkaille kuolinpesän asunnosta löytyneestä testamentista.

Kuolinpesän osakas oli toimittanut asianajajalle perittävän asunnosta löytyneen testamentin. Asianajaja ei ollut katsonut tarpeelliseksi antaa testamenttia kuolinpesän muille osakkaille tiedoksi siten kuin perintökaaressa säädetään.

Valvontalautakunta totesi, että kuolinpesään määrätty pesänselvittäjä ei voi antaa perittävän tekemää testamenttia lain tarkoittamalla tavalla tiedoksi. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että pesänselvittäjän olisi salattava testamentti tai jäätävä passiivisena odottamaan sitä, toimittavatko perilliset testamenttiasiakirjan siinä saajaksi nimetylle henkilölle siinä tarkoituksessa, että tämä antaa sen tiedoksi muille perillisille. Asianajajalla oli pesänselvittäjänä ollut velvollisuus varmistua siitä, että kaikilla kuolinpesän osakkailla oli yhtäläinen tieto testamentista ja saattaa testamentti kuolinpesän kaikkien osakkaiden tietoisuuteen sen löydyttyä.

Lue laajempi tapausseloste valvontaratkaisujen hakemistossamme