Avustaja luopui tehtävästä kesken suullisen käsittelyn

14.2.2023
Ratkaistu: 13.12.2022, 1. jaosto
Kantelun kohde: Luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja
Seuraamus: Varoitus

Luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja oli toiminut avustajana kansainvälistä suojelua koskevan asian suullisessa käsittelyssä hallinto-oikeudessa. Hallinto-oikeuden kokoonpano oli ollut huolestunut avustajan jaksamisesta ja työkyvystä, koska tämä oli vaikuttanut nukkuvan käsittelyn aikana. Avustajan puhe oli kuulostanut puuroiselta, eikä hän ollut vaikuttanut olevan tilanteen tasalla. Luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja oli ilmoittanut luopuvansa asian hoitamisesta ja poistunut oma-aloitteisesti suullisesta käsittelystä.

Luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja oli jättänyt tehtävän kesken havaitessaan, että ei välttämättä kyennyt huolehtimaan tehtävän asianmukaisesta hoitamisesta asiakkaansa etu huomioon ottaen. Valvontalautakunta katsoi, että avustaja oli menetellyt asiassa huolimattomasti ja siten oikeudenkäyntiavustajan velvollisuuksiensa vastaisesti, kun hän ei ollut oman terveydellisen tilansa ja siitä johtuvan väsymyksensä vuoksi luopunut tehtävän hoitamisesta ennen hallinto-oikeuden käsittelyn aloittamista.

Lue laajempi tapausseloste valvontaratkaisujen hakemistossamme