Asianajaja sai ilmaista kriittisiä mielipiteitään Twitterissä

15.2.2023
Ratkaistu: 13.12.2022, 1. jaosto
Kantelun kohde: Asianajaja
Seuraamus: Ei seuraamusta

Valvontalautakunnassa oli arvioitavana, oliko asianajaja menetellyt hyvän asianajajatavan vastaisesti esiintymisellään ja koronapandemian torjumiseen tähtääviä toimenpiteitä kritisoivilla kommenteillaan Twitterissä.

Valvontalautakunta arvioi asianajajan sananvapautta ja sitä rajoittavaa asianajajan kunniallisuusvelvollisuutta, joka edellyttää myös asiallista kielenkäyttöä. Valvontalautakunta kiinnitti arvioinnissaan huomiota siihen, että asianajaja oli julkaissut twiitit ensisijaisesti oppositiopuolueeseen kuuluvana henkilönä, ei asianajajana.

Valvontalautakunnan näkemyksen mukaan asianajaja ei ollut kirjoituksissaan käyttänyt sellaista kieltä, jota hän ei sananvapautensa puitteissa voinut asiallisen kielenkäytön vaatimus huomioon ottaen käyttää. Valvontalautakunta ei havainnut, että asianajajan twiitit olisivat loukanneet ketään tai olleet muutoinkaan sillä tavalla asiattomia, että hän olisi julkaistessaan twiitit muussa kuin asianajotoimessa saattanut alentaa asianajajakunnan arvoa.

Lue laajempi tapausseloste valvontaratkaisujen hakemistossamme